skip to Main Content

 

Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za -0,06% i iznosi 613,74 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se povećala za 0,98% i iznosi 1.809,37 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 31.496,20 KM, po prosječnoj cijeni od 1,48 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -1,33%.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 63.832,47 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 u vrijednosti od 31.860,33 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,05%.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 6.603,12 KM, po prosječnoj cijeni od 7,84 KM, što predstavlja rast cijene za 1,42%.

Akcije jednog fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega su najveći rast imale akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka (1,42%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 7,84 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Poslovna zona a.d. Banja Luka akcijama, trgovalo se u iznosu od 3.425,60 KM, po prosječnoj cijeni od 0,40 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu rast cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, a najveći rast imale su akcije preduzeća Industrijske plantaže a.d. Banja Luka (2,81%), i sa ovim akcijama danas se trgovalo po cijeni od 0,329 KM, u vrijednosti 377,36 KM.

Back To Top