skip to Main Content

 

Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za -0,17% i iznosi 612,58 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se smanjila za -0,78% i iznosi 1.837,71 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 29.650,00 KM, po prosječnoj cijeni od 1,48 KM po akciji.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 69.063,47 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 u vrijednosti od 36.290,35 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je pad od -0,11%.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 8.597,70 KM, po prosječnoj cijeni od 8,01 KM, što predstavlja pad cijene za -0,74%.

Akcije 2 fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina(-5,13%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,037 KM.

Back To Top