skip to Main Content

Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za -0,65% i iznosi 596,19 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se povećala za 0,48% i iznosi 1.727,83 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Nova banka a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 59.598,11 KM, po prosječnoj cijeni od 0,596 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -0,67%.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 37.495,29 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 u vrijednosti od 10.442,50 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je pad od -0,87%.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 2.676,80 KM, po prosječnoj cijeni od 7,69 KM, što predstavlja rast cijene za 1,05%.

Akcije jednog fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega su najveći rast imale akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka (1,05%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 7,69 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Potkozarje a.d. Gradiška akcijama, trgovalo se u iznosu od 19.500,80 KM, po prosječnoj cijeni od 0,20 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu pad cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, od čega su akcije preduzeća Zadružna trgovina PPP a.d. Mrkonjić Grad ostvarile pad od -33,33% i trgovalo se po cijeni od 0,12 KM po akciji, u vrijednosti od 220,92 KM.

Na današnjem trgovanju prijavljen je 1 blok posao sa hartijama od vrijednosti emitenta Nova banka a.d. Banja Luka, u ukupnoj vrijednosti od 957.805,04 KM.

Back To Top