skip to Main Content

 

Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za -0,04% i iznosi 600,60 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se nije promjenila i iznosi 1.728,87 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 19.814,97 KM, po prosječnoj cijeni od 1,33 KM po akciji.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 7.450,01 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 u vrijednosti od 6.381,42 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je pad od -0,62%.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 1.109,34 KM, po prosječnoj cijeni od 3,70 KM po akciji.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor akcijama, trgovalo se u iznosu od 206,72 KM, po prosječnoj cijeni od 0,68 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -11,69%.

Od akcija na slobodnom tržištu pad cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, od čega su akcije preduzeća Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor ostvarile pad od -11,69% i trgovalo se po cijeni od 0,68 KM po akciji, u vrijednosti od 206,72 KM.

Na današnjem trgovanju prijavljen je 1 blok posao sa hartijama od vrijednosti emitenta Nova banka a.d. Banja Luka, u ukupnoj vrijednosti od 1.024.198,46 KM.

Back To Top