skip to Main Content

Ministarstvo Finansija FBIH Zgrada 718×446

 

Federalno ministarstvo finansija je na današnjoj aukciji putem Sarajevske berze vrijednosnih papira ponudilo na prodaju 40.000 obveznica Federacije Bosne i Hercegovine s rokom dospijeća od pet godina, ukupne nominalne vrijednosti 40.000.000,00 KM.

Iz Federalnog ministarstva finansija saopćeno je da su obveznice nominalne vrijednosti 1.000,00 KM po jednoj obveznici prodani po prosječnoj ponderiranoj kamatnoj stopi od 1,871 posto, a na naplatu dospijevaju 25.5.2021.

Ukupan iznos pristiglih ponuda je 100.000.000,00 KM, a ukupan iznos prihvaćenih ponuda je 40.000.000,00 KM. Najviša prihvaćena cijena iznosila je 100,5246 uz kamatnu stopu od 1,74 posto, dok je najniža prihvaćena cijena iznosila 99,3368 uz kamatnu stopu od 1,99 posto.

Ponderirana prosječna prihvaćena cijena iznosila je 99,9022 uz kamatnu stopu od 1,871 posto. Ukupan iznos prikupljenih sredstava iznosi 39.960.893,50 KM.

Back To Top