skip to Main Content

 

Šef Delegacije Evropske unije (EU) u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH, ambasador Lars-Gunnar Wigemark, sa saradnicima, posjetio je Centralnu banku Bosne i Hercegovine (CBBiH), gdje je razgovarao sa guvernerom CBBiH dr. Senadom Softićem i viceguvernerima.

Ambasador Wigemark interesovao se za provedbu monetarne politike, Reformsku agendu i aranžman BiH sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF).

Guverner Softić ukazao je na opredijeljenost CBBiH i podršku vlasti u BiH za nastavak provedbe valutnog odbora koji je obezbijedio monetarnu stabilnost i doprinio stabilnosti bankarskog i finansijskog sektora u cjelini.

Od Reformske agende očekuje se unapređenje u oblasti strukturalnih reformi, a implementacija ove agende, prema guvernerovim riječima, trebala bi pomoći BiH na njenom putu ka EU. U okviru agende, istaknuta je potreba za daljim naporima da se unaprijedi stabilnost finansijskog sektora i stvore uslovi potrebni za snažnije kreditiranje privrede i pokretanje ekonomskih aktivnosti.

U kontekstu evropskih integracija, BiH očekuje Upitnik koji predstavlja zvanični instrument kojim EU procenjuje spremnost države da započne proces pristupanja.U okviru Upitnika su i poglavlja koja se odnose na CBBiH u kojima će CBBiH učestvovati kao vodeća ili sunadležna institucija za pojedina područja.

Guverner je i ovom prilikom istakao kako je izuzetno važno da predstojeći program s MMF-om bude reformski orijentisan i da rezultira unapređenjem postojećeg stanja u ekonomiji, bankarskom i finansijskom sektoru u BiH.

Ambasador Wigemark iskazao je snažnu podršku nastavku provedbe valutnog odbora i nezavisnosti CBBiH u njenom djelovanju.

“Uz usvojenu Reformsku agendu, sada je povoljan trenutak za poduzimanje strukturnih reformi kojima će se unaprijediti ekonomski potencijal zemlje i smanjiti prepreke sa kojima se suočavaju domaći i strani ulagači. Centralna banka Bosne i Hercegovine je jedna od institucija koje igraju ključnu ulogu u održavanju monetarne i fiskalne stabilnosti i provedbi makroekonomskih politika a koje su važne za nastavak reformi, rast i stvaranje novih radnih mjesta,” rekao je ambasador Wigemark tokom razgovora sa guvernerom Softićem.

 

Back To Top