skip to Main Content

Povodom 30. Izbora „100 najvećih u privredi BiH“ i 45. godišnjice poslovanja, Poslovne novine predstavile su, danas, na konferenciji za medije u Vanjskotrgovinskoj komori BiH koje su kompanije u prošloj godini ostvarile najbolje rezultate poslovanja uz najavu večerašnje gala svečanosti i dodjele priznanja najuspješnijim u Hotelu Hills u Sarajevu. Predstavljeno je i novo, redizajnirano izdanje publikacije „100 najvećih u BiH“ u kojem su Poslovne novine, uz rang-liste velikih, srednjih i malih kompanija po prihodu, dobiti, izvozu i investicijama gotovinskog toka u 2016. godini i analize vodećih industrijskih grana sa TOP 20 kompanija u svakoj od njih, po prvi put objavile i top 500 kompanija iz regije.

Alena Ahmetspahić – Fočo, glavna i odgovorna urednica Poslovnih novina i menadžerica Projekta je izjavila:

„Naša dva jubileja: 30. izbor ‘100 najvećih u BiH’ i 45 godina tradicije poslovanja objedinjujemo večeras, u hotelu Hills u Sarajevu, svečanom manifestacijom izbora ‘100 najvećih u BiH’ i dodjelom priznanja kompanijama koje su u 2016. godini ostvarile najbolje rezultate poslovanja”, i dodala:

„ Dodijelit ćemo rekordan broj priznanja do sada. Osim priznanja za najveće po ukupnom prihodu, dobiti i investicijama, za najbolje po industrijskim granama, dvije kompanije ćemo nagraditi Srebrnim pečatom, specijalnim priznanjem Poslovnih novina”.

Prema njenim riječima, u novom redizajniranom specijalnom izdanju Poslovnih novina “100 najvećih u BiH”, uz rangiranje skoro 800 kompanija, objavljene su analize 13 vodećih industrijskih grana sa 20 top kompanija za svaku od njih. Zahvaljujući saradnji  LRC-a sa bonitetnim agencijama iz regiona: EL Koncept d.o.o. iz Hrvatske, CUBE d.o.o. iz Srbije, BL Consulting d.o.o. iz Crne Gore, Prve bonitetne agencije d.o.o. iz Slovenije, Infopoint d.o.o iz Srbije (za podatke kompanija iz Makedonije) u publikaciji ‘100 najvećih u BiH’, objavljene su po prvi put, rang-liste 500 najvećih iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Makedonije i Crne Gore.

Ahmet Egrlić, predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH, tradicionalno, već duži niz godina, podržava izbor „100 najvećih u BiH“, o čemu je rekao:

„Cijenimo da je promocija uspješnog poslovanja kompanija u Bosni i Hercegovini i potencijala za saradnju s Bosnom i Hercegovinom od izuzetnog značaja, posebno sa aspekta poslovanja sa inostranstvom. Ovo je projekt koji promoviše domaće kompanije koje bilježe odlične rezultate, čiji je kvalitet proizvoda i usluga prepoznat i priznat na svjetskom tržištu, i koji utiče i na stvaranje pozitivnog mišljenja domaće i svjetske javnosti o privredi naše zemlje. Komora, kao asocijacija privrednika s teritorije cijele BiH, i na ovaj način želi pružiti podršku bh. kompanijama, svojim članicama i bh. privredi u cjelini“.

Marinko Tomić, generalni direktor EuroExpress brze pošte Banja Luka, izrazio je zadovoljstvo time što je ova kompanija, po drugi put, generalni sponzor Izbora „100 najvećih u BiH“.

“Naša podrška je, pored kvalitetne saradnje sa Poslovnim novinama, podstaknuta i željom da pružimo svoj doprinos razvoju domaće privrede i projektima koji promovišu pozitivne priče i uspješne kompanije”, izjavio je direktor Tomić.

Adnan Hrenovica, vlasnik kompanije LRC,  koja već četiri godine zaredom uspješno sarađuje sa Poslovnim novinama, zadovoljana je što je ova kompanija ponovo dio ove jedinstvene poslovne priče.

Branimir Muidža, predsjednik Vijeća stranih investitora, kazao je da je Vijeće prepoznalo vrijednost ovog jedinstvenog projekta koje promovira transparentno poslovanje i pruža relevantne pokazatelje generalnog stanja domaće privrede.

“Ovim priznanjem bh. kompanije se prepoznaju kao primjer dobre prakse kada je u pitanju pristup odgovornom poslovanju, odnosu sa zaposlenicima i društvenoj zajednici, kao i potvrda da su ove kompanije odlično mjesto za rad i dodatni motiv za njihov razvoj”, kazao je predsjednik Muidža.

Senad Olovčić, direktor kompanije Porsche BH d.o.o., Platinum sponzora ovogodišnjeg izbora, mišljenja je da je izbor „100 najvećih u BiH“ jedinstven poslovni koncept kojim se, već duži vremenski period, generiše potreba za prepoznavanjem najboljih kompanija u BiH.

„Biti podrška ovom projektu ima utoliko veći značaj što je privredi u Bosni i Hercegovini potrebno afirmisanje poslovnog ambijenta, pri čemu će najveće i najbolje kompanije dati jasan signal za druge kompanije da dolaze i investiraju u BiH. U tom smislu, kompanija Porsche BH, kao investitor u našoj državi, vidi svoju odgovornost i privrženost konceptima koji afirmišu poslovni ambijent i buduće investicije“, kazao je direktor Olovčić.

Prvoplasirane kompanije u kategoriji velikih kompanija po ukupnom prihodu, neto dobiti i izvozu ostvarenom u 2016. godini:

 JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo, prvo mjesto sa 997.870.238 KM prihoda,  BH TELECOM d.d. Sarajevo, prvo mjesto sa 83.588.626 KM dobiti, PREVENT BH d.o.o. Visoko, prvo mjesto sa 320.529.230 KM izvoza.

Dobitnici priznanja među srednjim kompanijama po ukupnom prihodu, neto dobiti i izvozu ostvarenom u 2016. godini su: HEP-TRADE d.o.o. Mostar sa 38.539.604 KM prihoda, HETA d.o.o. Sarajevo sa 29.692.572 KM dobiti, HEP-TRADE d.o.o. Mostar sa 34.619.387 KM izvoza.

Prvoplasirane male kompanije po ukupnom prihodu, neto dobiti i izvozu ostvarenom u 2016. godini: VENERA d.o.o. Banja Luka – PJ Tuzla sa 7.801.274 KM prihoda, H&L GROUP d.o.o. Sarajevo sa 5.301.436 KM dobiti, VEZA-NEKT  d.o.o. Sarajevo sa 4.847.383 KM izvoza

Najveći investitor u BiH u 2016. godini je J.P. ELEKTROPRIVREDA d.d. Sarajevo sa 146.749.314 KM ostvarenih investicija.

DOBITNICI PRIZNANJA PO INDUSTRIJSKIM GRANAMA:

 FIS d.o.o. Vitez, prvo mjesto na rang-listi industrijske grane Nespecijalizirana trgovina na veliko u 2016. godini;

• Holdina d.o.o. Sarajevo, prvo mjesto na rang-listi industrijske grane Trgovina na veliko krutim, tečnim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima u 2016. godini;

• Bingo d.o.o. Tuzla, prvo mjesto na rang-listi industrijske grane Trgovina na veliko i na malo u 2016. godini;

• JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, prvo mjesto na rang-listi industrijske grane Proizvodnja električne energije u 2016. godini;

• HIFA – PETROL d.o.o. Sarajevo, prvo mjesto na rang-listi industrijske grane Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama u 2016. godini;

• TRANZITEXPORT d.o.o. Sarajevo, prvo mjesto na rang-listi industrijske grane Cestovni prijevoz robe u 2016. godini;

• PHOENIX d.o.o. Bijeljina, prvo mjesto na rang-listi industrijske grane Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima u 2016. godini;

• BH Telecom d.d. Sarajevo, prvo mjesto na rang-listi industrijske grane Djelatnosti žičane telekomunikacije u 2016. godini;

• DEC, Projektna kancelarija, Stanari-Doboj, prvo mjesto na rang-listi industrijske grane Gradnja stambenih i nestambenih zgrada u 2016. godini;

• Bimal d.d. Brčko, prvo mjesto na rang-listi industrijske grane Proizvodnja prehrambenih proizvoda u BiH u 2016. godini;

• Bajra d.o.o. Travnik, prvo mjesto na rang-listi industrijske grane Mesna industrija u 2016. godini;

• Standard Furniture Factory d.d. Ilijaš, prvo mjesto na rang-listi industrijske grane Proizvodnja namještaja u 2016. godini;

• NSOFT d.o.o. Mostar, prvo mjesto na rang-listi industrijske grane Računarsko programiranje, savjetovanje i djelatnosti u vezi s njima u 2016. godini.

Back To Top