skip to Main Content

Jahorina Ekonomski Forum 2.dan

 

Republika Srpska je otvorena za saradnju sa svim zainteresovanim stranama i investitorima bez obzira na zemlju i dio svijeta iz kojeg dolaze, a saradnja država regiona neophodna je za dalji razvoj i ekonomski rast. Privreda Republike Srpske ima kapacitete da funkcioniše samostalno, a organizacija i rad zajedničkih institucija BiH u velikoj mjeri otežava i ograničava funkcionalnost institucija Srpske i domaće privrede, što se negativno odražava na rad privrednika, najvažniji su zaključci „Jahorina Ekonomskog foruma“.

Učesnici Foruma zaključili su da je monetarna politika ključna za razvoj privrede i poboljšanje poslovne klime u Republici Srpskoj i BiH. Tokom panel diskusija zaključeno je da treba obezbijediti uslove da Centralna banka BiH može da vrši dodatnu emisiju novca, na način kako to čini Evropska centralna banka, s ciljem podsticanja domaće potrošnje, što bi imalo pozitivan uticaj na rast ekonomije Republike Srpske, odnosno BiH. Organizacija i rad entitetskih poreskih organa ocijenjini su kao funkcionalni, ali su se učenici Foruma složili da postoji

potreba za unapređenjem poreske politike i jačanjem kapaciteta entitetskih poreskih organa.

„Jahorina Ekonomski forum“ omogućio nam je da razmijenimo informacije, mišljenja, stavove i ideje o trenutnoj ekonomskoj i privrednoj situaciji, da čujemo iskustva međunarodnih stručnjaka i zvaničnika o načinu na koji se slična pitanja riješena u njihovim kompanijama i državama. Vrlo smo zadovoljni da smo tokom Foruma formirali zaključke koji treba da posluže kao smjernice za buduće razgovore i mjere kojima našu ekonomiju i uslove u privredi možemo učiniti boljim i efikasnijim“, rekao je Saša Grabovac, izvršni direktor Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT i član Organizacionog odbora „Jahorina Ekonomskog foruma“.

„Jahorina Ekonomski forum“, koji je organizovalo Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske, je tokom dva dana okupio više od 400 domaćih i stranih ekonomista, privrednika, predstavnika izvršne vlasti, političara, ambasadora i menadžera sa značajnim međunarodnim iskustvom, a na marginama Foruma održano je više bilateralnih susreta.

Back To Top