skip to Main Content

 

Uprava za indirektno oporezivanje je po prvi put na prostoru Federacije BiH u postupku prinudne naplate prodala vrijednosne papire (obveznice) koje su bile u vlasništvu jednog poreskog dužnika i tako zatvorila dug po osnovu PDV-a u iznosu od 190.652,32 KM.

Javno preduzeće Rudnici ugljena Tušnica d.o.o. iz Livna prema zadnjem izvještaju o dugu je imalo osnovni dug po osnovu neplaćenog PDV-a u iznosu od 178.322,30 KM, što je uz pripadajuću zakonsku zateznu kamatu iznosilo 190.652,32 KM. Ovaj iznos je u potpunosti naplaćen u aprilu 2016. godine putem prodaje zaplijenjenih vrijednosnih papira. Prodaja zaplijenjenih vrijednosnih papira izvršena je posredstvom kompanije UNIBROKER d.o.o. Sarajevo sa kojim Uprava za indirektno oporezivanje ima zaključen ugovor. Ukupno je prodano 215.000 obveznica.

Podsjećamo, u toku prošle 2015. godine UIO je na teritoriji Republike Srpske već započela prinudnu naplatu indirektnih poreza prodajom vrijednosnih papira. Tada je kompanija “R&S Company” d.o.o. iz Prnjavora imala ukupan dug po osnovu indirektnih poreza 1,7 miliona KM. U postupku prinudne naplate UIO je, između ostalog, upisala založno pravo kod Centralnog registra hartija od vrijednosti. Radilo se o akcijama emitenta Banjalučka pivara a.d. Banja Luka, koje su bile u vlasništvu preduzeća “R&S Company” d.o.o. iz Prnjavora. Transakcija se desila posredstvom ovlašćenog berzanskog posrednika Monet broker iz Banja Luke, sa kojim Uprava ima potpisan Ugovor o berzanskom posredovanju. Ukupna količina akcija koja je tada prometovana iznosila je 91.688 akcija. Prodaja je izvršena u okviru redovnog berzanskog trgovanja po posljednjoj tržišnoj cijeni koja je ostvarena na Banjalučkoj berzi u iznosu od 1,16 KM. Ukupna vrijednost ostvarena po osnovu ove transakcije iznosila je 106.358,08 KM. Nakon prve naplate dugovanja po osnovu indirektnih poreza prodajom hartija od vrijednosti Uprava za indirektno oporezivanje će ovu metodu prinudne naplate nastaviti koristiti i u budućnosti i na Banjalučkoj i na Sarajevskoj berzi.

 

 

Back To Top