skip to Main Content

U periodu januar – novembar 2018. godine turisti su u Bosni i Hercegovini ostvarili 1.378.542 posjete, što je više za 12,6 posto i 2.871.004 noćenja, što je više za 13,8 posto u odnosu na isti period 2017. godine, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Broj noćenja domaćih turista bio je viši za 15,3 posto, dok je broj noćenja stranih turista bio viši za 13,2 posto u odnosu na isti period 2017. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista bilo je 28,2 posto dok je 71,8 posto bilo učešće stranih turista.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Hrvatske (11,8 posto), Srbije (8,0 posto), Turske (6,2 posto), Slovenije (5,5 posto), Ujedinjenih Arapskih Emirata (5,1 posto), Njemačke i Italije sa po (5,0 posto) i Poljske (4,5 posto), što je ukupno 51,1 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 48,9 posto noćenja.

Po dužini boravka stranih turista u BiH, na prvom mjestu su turisti sa: Malte sa prosječnim zadržavanjem od 5,3 noći, zatim iz Irske sa 3,7 noći, Kuvajta sa 3,6 noći, Katara sa 3,3 noći, sa Islanda i iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sa po 3,1 noći i Francuska sa 3,0 noći.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 91,1 posto.

Interesantno je da je u istom periodu 2008. godine ( januar – novembar) BiH posjetilo 568,4 hiljade turista (266,7 hiljada domaćih i 301,7 hiljada stranih), koji su ostvarili 1,31 milion noćenja.

Back To Top