skip to Main Content

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, izmijenila Odluku o usvajanju programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. Na ovaj način su promijenjeni raspoređeni novčani iznosi po projektima, te su poticaji inovatorima – pojedincima sa 40.000 KM smanjeni na 10.000 KM, a za tih 30.000 KM, sa ranije predviđenih 60.000 KM, povećan je na 90.000 KM iznos za stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

U obrazloženju izmijenjene Odluke je navedeno da je, nakon provedenog javnog konkursa za poticaje inovatorima – pojedincima, zbog malog broja prijavljenih koji su zadovoljili uslove, preostao neiskorišteni iznos od 30.000 KM, a da je u projektu Stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, broj prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa bio puno veći od planiranog.

Back To Top