skip to Main Content

VLADA FEDERACIJE 690×400

 

Vlada FBiH imenovala je Esmu Palić za svoju predstavnicu u delegaciji Bosne i Hercegovine za pokretanje i vođenje postupka izmjena i dopuna Sporazuma o preuzimanju uloge suosnivača između Instituta za nestale osobe BiH i Međunarodne komisije za nestale osobe.

Za člana Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH je, uime Vlade FBiH, imenovana Jasmina Khechan-Babić.

U Vijeće za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH Federalna vlada imenovala je Damira Šapinu i Josipa Nikolića.

Za učešće u radu i odlučivanju na redovnoj Skupštini Cesta d.d. Mostar danas je opunomoćen Pavo Boban.

Back To Top