skip to Main Content

Vjetroelektrane1

Odlukom Vlade FBiH odobren je prijenos na krajnje korisnike izvršenih građevinskih radova na objektima vrijednim 3,1 miliona maraka i stalnih sredstva u iznosu od 282.216 maraka, nabavljenih u okviru projekta “Energetska učinkovitost u BiH”.

Na listi je 29 krajnjih korisnika, a najveće pojedinačne vrijednosti prenesenih radova ili opreme odnose se na Univerzitetski klinički centar Sarajevo (1,25 milijuna maraka), Univerzitetski klinički centar Tuzla (1,03 milijuna maraka) i Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar (809.352 maraka).

Federalno ministarstvo prostornog uređenja s krajnjim će korisnicima sačiniti ugovor o prijenosu stalnih sredstava, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Back To Top