skip to Main Content

 

Na jučerašnjoj sjednici Vlade FBiH donesene su odluke o raspisivanju javnog oglasa i kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Uprave JU Federalna novinska agencija, te je imenovana komisija za provođenje konkursne procedure u sastavu Jasmin Gačević (predsjednik), Amra Đendušić, Mirjana Vučić, Edita Kalajdžić i Emir Hadžimuratović (članovi).

Za sekretarku Savjeta Federalne direkcije robnih rezervi danas je imenovana Mirela Trnka.

U Koordinaciju za interoperabilnost Vlade Federacije BiH imenovani su Hasmir Selimović (predsjednik), Ernest Đonko, Kenan Osmanagić, Alma Sinanović, Enes Saletović, Enver Išerić, Semir Mehremić, Nedim Mujić, Emir Kremić, Đemo Ćar, Nedžad Pašalić i Almira Festić (članovi).

Back To Top