skip to Main Content

 

U povodu 27. septembra, Svjetskog dana turizma, u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma ministrica Edita Đapo potpisala je sa zamjenikom rezidentne predstavnice Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) BiH Sukhrobom Khoshmukhamedovim ugovor o sufinansiranju projekta Via Dinarica u vrijednosti od 200.000 KM koje je ovo ministarstvo izdvojilo za dalju podršku projektu.

Via Dinarica – platforma za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast, inicijativa je koju finansiraju Agencija SAD-a za međunarodni razvoj (USAID) u BiH, Agencija Vlade Italije za razvojnu saradnju i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, a provodi se uz podršku i u partnerstvu s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalnim ministarstvom okoliša i turizma i Ministarstvom trgovine i turizma Republike Srpske.

Prva faza projekta Via Dinarica završena je krajem prošle, a realizacija naredne krenula je u ljeto 2018. i trajat će do 2021. godine. Težište druge faze projekta bit će na jačanju Via Dinarica kao međunarodno priznate platforme za lokalni ekonomski rast, ali i na snažnijem učešću lokalnih zajednica u njenom održavanju i razvoju.

Ministrica Đapo je naglasila da Federalno ministarstvo okoliša i turizma već treću godinu zaredom podržava Via Dinarica kao potvrđeni i međunarodno priznati brend, koji korištenjem prirodnih i kulturnih resursa osigurava egzistenciju lokalnom stanovništvu, uz poštovanje raznolikosti i očuvanje okoliša.

Sredstvima ovog ministarstva bit će osigurana podrška projektima u okviru Via Dinarica za korisnike s područja Federacije Bosne i Hercegovine u svrhu unapređenja turističke ponude i povećanja raznolikosti turističkih usluga i proizvoda.

Khoshmukhamedov je istakao da je Via Dinarica osmišljena s ciljem smanjenja ekonomskih, društvenih i regionalnih nejednakosti u Bosni i Hercegovini, kao i da poveća konkurentnost BiH u oblasti turizma u prirodi. Izrazio je zadovoljstvo što je Via Dinarica, koja povezuje prirodne i kulturne znamenitosti u Dinaridima i na ovaj način prepoznata i priznata od strane domaćih institucija vlasti kao velika razvojna šansa i potencijal, prije svega, za Bosnu i Hercegovinu.

Projekt Via Dinarica predstavlja odličan primjer kako turizam može doprinijeti svim dimenzijama održivog razvoja – ekonomskoj, društvenoj i okolišnoj – i svakom od 17 globalnih ciljeva održivog razvoja.

Turizam donosi blagostanje i unapređuje životni standard širom svijeta, a obilježavanje ovog datuma predstavlja jedinstvenu priliku za promociju doprinosa turizma održivom razvoju, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

 

Back To Top