skip to Main Content

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o korištenju TAIEX instrumenta pomoći Evropske unije u institucijama Bosne i Hercegovine u 2017. godini.

Prema Informaciji Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara BiH, institucije iz BiH uputile su 99 zahtjeva za korištenje TAIEX-a, što je blago povećanje u odnosu na godinu ranije kada je bilo upućeno 80 zahtjeva.

Od toga su 42 zahtjeva upućena za organizaciju seminara u BiH, 28 zahtjeva za studijsku posjetu i 29 zahtjeva za dolazak stručnjaka.

Najviše, 78 zahtjeva podneseno je iz institucija Bosne i Hercegovine, četiri zahtjeva iz institucija Federacije BiH, šest zahtjeva iz institucija Republike Srpske te 11 zahtjeva je podneseno zajedničkom saradnjom institucija Bosne i Hercegovine, entitetskih institucija, Brčko Distrikta BiH te kantonalnih institucija.

Prema Informaciji, odobreno je 76 zahtjeva, 21 zahtjev je odbijen a dva podnesena zahtjeva su u toku realizacije. Po pozivu TAIEX-a realizirana su 24 seminara na kojima je učestvovalo 125 državnih službenika iz institucija u Bosni i Hercegovini.

Vijeće ministara pozvalo je institucije da koriste TAIEX instrument pomoći u što većem obimu, a u skladu sa potrebama koje imaju.

Back To Top