skip to Main Content

Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, koji je danas, u formi Nacrta, utvrdila Federalna vlada, uređuje uslove za obavljanje ove djelatnosti, prava i obaveze posrednika, agenata i nalogodavaca u prometu nekretnina, opće uslove poslovanja, sklapanje ugovora, posredničku naknadu, stručni ispit za agente i nadzor nad primjenom ovog zakona.

Vlada FBiH se odlučila na donošenje ovog zakona jer je kroz Reformsku agendu za period 2015. – 2018. godina kao strateški prioritet identifikovala intenziviranje privrednog razvoja i jačanje unutrašnje društvene stabilnosti Federacije BiH, kao i iniciranje i provođenje reformi usklađenih s potrebama Bosne i Hercegovine na putu ka pridruživanju Evropskoj uniji.

U skladu s postavljenim ciljevima u oblasti uređenja unutrašnjeg tržišta, zaštite fer konkurencije i zaštite potrošača, neophodno je usvojiti evropske standarde i u oblasti posredovanja u prometu nekretnina. Uređenje ove oblasti je nužno, obzirom da je uspostavom tržišnih odnosa i dokidanjem društvenog vlasništva u Federaciji BiH oživjelo tržište nekretnina, što je uticalo na pojavu velikog broja posrednika u prometu nekretninama.

Nepostojanje pravne regulative pogoduje pojavi sve većeg broja onih koji posluju ne pridržavajući se pravila struke i koji nelegalnim radnjama nanose direktnu štetu klijentima, a posredno i cijeloj struci. Trgovina nekretninama suočena je s problemom nepoštene tržišne konkurencije i sive ekonomije, needuciranošću posrednika, izbjegavanjem plaćanja naknada državi, nezaštićenošću kupaca i prodavca nekretnina, nedostatkom dobrih poslovnih običaja i kontrolnih mehanizama većine posrednika u prometu nekretnina. Sve to je ukazalo na potrebe zakonskog uređenja ove oblasti kako bi građanima bila pružena bolja, profesionalnija i kvalitetnija usluga, po uzoru na poslovanje agencija zemalja sa uređenim tržištem.

Postojeće stanje u oblasti prometa nekretninama na području FBiH karakterišu velike nepravilnosti i problemi nastali kao posljedica nepostojanja posebnog zakonskog okvira kojim bi ova oblast bila uređena. Ovu djelatnost karakteriše primjena općih pravila regulisanih Zakonom o obligacionim odnosima i pojedinih odredaba Zakona o unutrašnjoj trgovini koji uređuju posredovanje općenito.

Izostanak zakonske regulative koja bi uređivala posredovanje u prometu nekretnina uzrok je što na tržištu Federacije BiH postoji veliki broj pravnih i fizičkih osoba koje se bave ovom djelatnošću – od onih koji tu djelatnost obavljaju profesionalno i u skladu s pravilima struke, do onih kojima je to način da dođu do brze zarade, ne pružajući pritom klijentima ni minimum potrebne usluge.

Regulisanje tržišta nekretnina i donošenje Zakona o posredovanju u prometu nekretnina može donijeti značajan priliv prihoda od naplate PDV-a po osnovu posredničkih provizija. Prema procjeni Privredne komore Federacije BiH, trenutni prihod PDV-a od provizija agencija godišnje iznosi oko 300.000 KM, što je svega tri posto mogućeg. Treba naglasiti da bi bila povećana i naplata poreza na dobit koje bi ostvarile registrovane agencije. Također, regulisanjem tržišta bi znatno bio povećan broj legalnih posrednika u FBiH, te bi posredovanje u prometu nekretnina imalo profesionalni status kao djelatnost.

Novi zakon ostavlja dovoljno vremena posrednicima za usklađivanje poslovanja s njegovim odredbama, a fizičkim osobama za polaganje stručnog ispita.

Back To Top