skip to Main Content

Jučer je u prostorijama NLB Banke u Sarajevu, održana 42. sjednica Skupštine dioničara Banke. U toku sjednice usvojeni su Poslovni i finansijski izvještaj Banke za 2016. godinu, sa izvještajem internog i vanjskog revizora, Poslovni plan za period od 2017. – 2021. godine i Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Banke za 2016. godinu i rasporedu dobiti. Također, donesena je i Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata, te Odluka o imenovanju novih članova Nadzornog odbora NLB Banke d.d., Sarajevo, počev od 30.05.2017. godine.

Na sjednici je istaknuto da NLB Grupa već treću godinu zaredom bilježi profitabilan rast. Potvrda stabilnog i pozitivnog poslovanja Grupe je dobit, koja sa 31.12.2016. godine iznosi 110 miliona eura, što je 20 posto više nego godinu ranije, kada je dobit Grupacije iznosila 91,9 miliona eura.

„Odličnim rezultatima Grupe doprinijele su sve banke članice, uključujući i NLB Banku d.d., Sarajevo, za koju je protekla godina bila izuzetno uspješna. Banka je 2016. godinu završila sa pozitivnim finansijskim rezultatom od 10,51 milion KM, što predstavlja rast od 37% u odnosu na kraj 2015. godine. Ostvaren je rast u svim segmentima poslovanja, kako sa fizičkim, tako i sa pravnim licima. Svoje postojeće finansijske usluge smo unaprijedili, proširujući spektar ponude prilagođene potrebama naših klijenata. To su prepoznali naši klijenti, koji godinama sa nama sarađuju i rastu uz našu Banku i zbog kojih će Banka i dalje jačati i unapređivati svoj rad, te  u 2017. godini“ – istakla je direktorica Banke, Lidija Žigić.

Primaran cilj NLB Banke i u narednom periodu ostaje zadovoljstvo klijenata, koje će Banka nastojati ostvariti kreiranjem dodatne vrijednosti za klijente, nudeći im jedinstvene, kvalitetne i cjenovno prihvatljive usluge. Banka će kontinuirano raditi na unapređenju poslovnih procesa i investirati u informacione tehnologije kako bi pojednostavila i modernizovala svoje usluge i uložiti dodatne napore da što bolje razumije svoje klijente i da im ponudi pravo rješenje u skladu sa njihovim finansijskim potrebama. Banka će nastaviti s otvaranjem novih i renoviranjem postojećih poslovnih jedinica kako bi svojim klijentima osigurala dostupnost. U junu je planirano otvaranje nove poslovne jedinice NLB Banke u Mostaru.

Back To Top