skip to Main Content

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH na današnjoj 18. sjednici održanoj u Mostaru, usvojio je Izvješće o radu UIO BiH za 2016. godinu, čime su se stekli uvjeti da se ovo Izvješće uputi Vijeću ministara BiH na konačno usvajanje.

Podaci iz Izvješća Uprave govore o pozitivnim trendovima kada je u pitanju izvršavanje nadležnosti ove institucije. Tako je u 2016. godini zabilježen rast prihoda od neizravnih poreza u odnosu na 2015. godinu za oko 285 miliona KM. Ukupno prikupljeni prihodi za raspodjelu korisnicima u 2016. godini, iznose 5,530 milijardi KM što je za 5,16%više u odnosu na 2015. godinu.

Upravni odbor UIO zatražio je od Uprave da poduzme sve potrebne mjere radi postizanja boljih efekata u naplati prihoda od neizravnih poreza, kao i da pojača kontrolne mehanizme koji joj stoje na raspolaganju.

Ocijenjeno je da je u narednom razdoblju potrebno unaprijediti pravni okvir u cilju efikasnijeg rada Uprave što treba rezultirati boljim efektima kada je u pitanju razina naplate neizravnih poreza, kao najvažnijeg faktora koji doprinosi fiskalnoj održivosti i stabilnosti BiH, entiteta i Brčko Distrikta.

Back To Top