skip to Main Content

PITANJE: Radnik je napunio 40 godina radnog staža i šalje se da koristi godišnji odmor kako bi mu se sa 30. 11. 2019. raskinuo ugovor o radu. Provjerama u Zavodu za PIO utvrđeno je da za period od 2001.- 2003. kada je navedeni radnik radio u bivšoj firmi za koju se vodi stečajni postupak, nisu uplaćeni doprinosi. Radnik je kontaktirao stečajnog upravitelja, te sa te strane nema volje da se doprinosi uplate danas. Sadašnji poslodavac u cilju rješavanja radnika je bio voljan uplatiti razliku doprinosa za taj period, te bi se izvršilo preknjižavanje na ime ovog radnika. Međutim, u kontaktu sa stečajnim upravnikom koji bi trebao izdati ovjeren M4 kako bi se nastavila procedura za ostvarivanje prava na penziju otvoreno kaže da neće to uraditi. Da li postoje zakonske odredbe koje kažu kako bi stečajni upravnik bio dužan to uraditi ukoliko bi trenutni poslodavac uplatio doprinose za period za koji nisu bili uplaćeni ili se može riješiti na neki dugi način bez stečajnog upravnika? Da li trenutni poslodavac ima pravo raskinuti ugovor o radu sa radnikom ako se ovo na bilo koji navedeni način ne riješi ili ga treba ostaviti da radi još toliko godina za koliko nisu uplaćeni doprinosi ili dok ne navrši 65 godina starosti?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top