skip to Main Content

U  Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine juče je održan okrugli sto o temi: “Provođenje mjera zaštite od požara u objektima kolektivnog stanovanja na području Kantona Sarajevo.

Organizator ovog okruglog stola je Udruženje upravitelja stambeno poslovnih zgrada pri P/GKFBiH.

Posebna pažnja posvećena je značaju provođenja mjera PP zaštite, ukazivanju na pravni okvir u ovoj oblasti, a naspram djelovanja izabranih Upravnika zgrada, iznošenja problema koji su evidentni u provođenju mjera PP zaštite, te iznalaženju odgovora na druga pitanja.  Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, MUP-a KS –  istražitelji, Federalne uprave CZ, Kantonalne uprave CZ, KJKP VIK Sarajevo i Udruženja upravitelja stambeno poslovnih zgrada  FBiH i upravnika KS.

Na skupu su doneseni i zaključci s ciljem rješavanja nejasnoća pri provođenju mjera zaštite od požara uz obavezu da ih se učesnici ovog okruglog stola pridržavaju  u daljem radu. Jedan od zaključaka je i da se uvede praksa izvještavanja civilne zaštite i vatrogasnih jedinica o stanju i ispitivanju PP opreme, te da se ovakvi susreti održavaju barem jednom godišnje što će pozitivno uticati na svijest građana i poboljšanja samog stanja u provođenju mjera PP zaštite.

Problematika rada upravitelja stambeno-poslovnih zgrada Federacije Bosne i Hercegovine uključuje dijapazon drugih aktera privrede i društva, stoga predstavnici Udruženja upravitelja stambeno-poslovnih zgrada Federacije Bosne i Hercegovine smatraju da se ovim okruglim stolom započinje proces kojim se otklonjaju dileme i nejasnoće u provođenju mjera zaštite od požara u objektima kolektivnog stanovanja na području Kantona Sarajevo i samim tim unaprijeđuje proces upravljanja i održavanja zgrada kolektivnog stanovanja.

 

 

Back To Top