skip to Main Content

 

PITANJE: Poreski obveznik je kupio stambeni prostor u prizemlju poslovno-stambenog objekta, a uz to je nabavio i tri garažna prostora, po računu dobavljača na kojem je obračunat PDV. Kako je obveznik namjeravao da stambeni prostor koristi u poslovne svrhe, izvršio je prenamjenu stambenog prostora u poslovni, za šta je od lokalnog organa uprave dobio pravosnažno rješenje. Naknadno je obveznik donio odluku da jedan garažni prostor koristi kao arhiv za smještaj poslovne dokumentacije, ali od lokalnog organa uprave nije dobio rješenje o prenamjeni tog objekta, jer u toj lokalnoj zajednici ne postoji pravna mogućnost da se izvrši prenamjena garaže u poslovni prostor.

Da li obveznik ima pravo na odbitak ulaznog PDV-a za nabavku garaže koja je suštinski prenamijenjena u poslovni arhiv, ali bez rješenja lokalnog organa uprave?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top