skip to Main Content

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje aktivno sudjeluju u akcijama kodnih naziva “Master” i “Track”, koje se po nalogu Suda BiH i Tužilaštva BiH provode na širem području Bosne i Hercegovine.

U ime Uprave za indirektno oporezivanje u aktivnostima sudjeluje ukupno 27 službenika iz više regionalnih centara. Prema naredbama Suda i Tužilaštva BiH službenici UIO će u narednom periodu izvršili kontrole poslovanja šest pravnih lica i to iz Gradačca, Brčkog, Sarajeva i Gradiške. Kontrole će obuhvatiti period od osnivanja pravnih lica do dana izvođenja pomenutih akcija, kako bi se utvrdilo stvarno činjenično stanje vezano za poslovanje ovih poreskih obveznika, koji su se bavili uvozom tekstila u Bosnu i Hrecegovinu. Tek po okončanju svih kontrolnih aktivnosti na terenu, koje će potrajati nekoliko narednih dana, biće sačinjena procjena visine štete za koju se sumnja da je oštećen Budžet BiH.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH poziva sve građane da na otvorenu liniju 080 02 06 07 prijave svaki oblik utaje carine ili PDV-a. Također, pozivaju sve građane, kao i sve porezne obveznike koji su imali bilo kakve neprijatnosti sa carinskim službenicima ili poreznim inspektorima UIO, da to prijave na otvorenu liniju. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni.

 

 

 

Back To Top