skip to Main Content

PITANJE: Društvo „A“ je zaključilo ugovor o najmu prostora sa općinom po javnom pozivu ali bez precizno definisanog  perioda trajanja najma. Na koji način tretirati ovaj najam, odnosno koji period trajanja koristiti da sve bude u skladu sa MSFI 16?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top