skip to Main Content

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o projektu „Izgradnja autoputa na Koridoru Vc, kroz Republiku Srpsku, od petlje Rudanka (Kostajnica) do Karuša/entitetske granice na jugu ” i podržava realizaciju istog.

Prema planovima Javnog preduzeća „Autoputevi Republike Srpske”, autoput na koridoru Vc  će se graditi prema sljedećim fazama: FAZA 1: dionica od petlje Johovac (Tovira) do petlje Rudanka (Kostajnica), ukupne dužine oko 6 km; FAZA 2: dionica od petlje Rudanka (Kostajnica) do Karuša/entitetske granice na jugu, ukupne dužine oko 6 km; FAZA 3: dionica od petlje Johovac do petlje Podnovlje, ukupne dužine oko 13 km; FAZA 4: dionica od Vukosavlje do petlje Podnovlje, ukupne dužine oko 23 km.

Radovi na ovim dionicama pokrenuće se u naredne tri godine. Plan je da se izgradnja Faze 1 i Faze 2 finansira iz kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), a druge dionice (Faza 3 i Faza 4) iz kreditnih sredstava Evropske investicione banke (EIB), a u toku su pregovori sa potencijalnim kineskim partnerima o drugim modelima finansiranja.

Ukupna cijena izgradnje autoputa na koridoru Vc u Republici Srpskoj, procijenjena je na preko 500 miliona eura (bez eksproprijacije nepokretnosti, PDV-a i interesa u toku gradnje).

Tender za prvu dionicu od petlje Johovac do petlje Rudanka (Kostajnica) je završen i početak radova se očekuje tokom 2019. godine.

Back To Top