skip to Main Content

PITANJE: Uzimajući u obzir da pravno lice ne posjeduje službeno vozilo koje bi se koristilo za kurirske poslove, da li pravno lice može izvršiti nabavku polugodišnje/godišnje pretplatničke karte javnog prijevoza koja se izdaje bez slike i donosioca, a koja bi se koristila isključivo za potrebe obavljanja kurirskih poslova?

Da li bi navedeno bilo u koliziji ukoliko osoba koja u datom trenutku obavlja poslove kurira ostvaruje pravo na redovnu mjesečnu naknadu troškova prijevoza, iako bi periodična pretplatnička karta bila izdata na pravno lice, za čije korištenje bi se regulisao interni nadzor i kontrola?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top