skip to Main Content
Produžen Rok Primjene Kolektivnog Ugovora

Produžen rok primjene kolektivnog ugovora

  Vlada FBiH je, nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem za teritoriju Federacije BiH obavljenih 2.3.2016. godine, danas produžila primjenu kolektivnih ugovora koji nisu usklađeni sa Zakonom o radu do njihovog usklađivanja, a najduže za 90 dana. Ova odluka stupa na…

Potpisan Opći Kolektivni Ugovor Za FBiH

Potpisan Opći kolektivni ugovor za FBiH

Nakon četiri mjeseca pregovora i raznih nesuglasica predstavnici Saveza samostalnih sindikata BiH i Udruženja poslodavaca FBiH potpisali su juče Opći kolektivni ugovor za FBiH. Kazali su da je potpisan najznačajniji akt koji se tiče radnika u FBiH. Ugovor je potpisan…

Back To Top