skip to Main Content

U okviru redovnih edukacijskih aktivnosti, juče su Sarajevsku berzu posjetili studenti druge godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara. Tokom posjete, koja je dio kontinuirane saradnje između ove dvije institucije, upriličena je prezentacija o načinu rada i fukcionisanja berzanskog tržišta. Studenti su imali priliku upoznati se sa osnovnim informacijama o Sarajevskoj berzi, ulozi berze u ekonomiji, važnosti finansijskog tržišta, ali i sa konkretnim načinima kupovine i prodaje vrijednosnih papira putem berzanskog sistema trgovanja.

Studentima iz Mostara prezentaciju je izložio Ahmed Hodžić, rukovodilac Odjela trgovine i nadzora Sarajevske berze. Tokom izlaganja, Hodžić je upoznao studente sa stručnim zanimanjima, vezanim za tržište kapitala, kao što su ovlašteni broker i ovlašteni investicijski savjetnik na tržištu vrijednosnih papira. Također im je pojasnio berzu kao centralno mjesto povezivanja ponude i potražnje za vrijednosnim papirima.

Studenti, koji su u posjet Sarajevskoj berzi stigli u pratnji dva profesora, doc dr Armine Hubana i doc dr Gorana Ćurića, imali su brojna pitanja u vezi berzanskog trgovanja i lokalnog tržišta kapitala. Također, razgovarano je i novim trendovima na svjetskim tržištima, te o mogućnostima i perspektivama takvih tržišnih instrumenata na lokalnom tržištu. Cilj današnje edukacije bio je predstaviti berzu ovim mladim ljudima „očima brokera“, odnosno približiti im teoriju i praksu tržišt kapitala.
Sarajevskoj berzi je izrazito zadovoljstvo današnje dinamično i kreativno druženje sa ovim mladim ljudima, te činjenica da su im na ovaj način pružene direktne informacije o svemu onome što su htjeli znati o berzi i trgovanju vrijednosnim papirima.

Inače, Sarajevska berza već dugi niz godina sarađuje sa univerzitetima, organizirajući workshop-ove, prezentacije, predavanja i druge edukativne aktivnosti, koje studentima pomažu u boljem razumijevanju tržišta kapitala i rada berze. Kroz ove saradnje studentima se približava finansijsko tržište i aktivnosti Sarajevske berze. Na taj način, SASE, kao društveno odgovorna kompanija i institucija od javnog interesa, daje svoj doprinos u edukaciji, obrazovanju i stručnom usmjeravanju i usavršavanju mladih ljudi, budućih visokoobrazovanih kadrova u BiH.

Back To Top