skip to Main Content

Na prošlosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 12.985.724,07 KM, kroz 402 transakcija.

Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 24.991,96 KM što predstavlja 0,19% od ukupnog ovonedeljnog prometa.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 46.228,15 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,11 KM, čime je ostvaren pad od -2,63% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 19.323,98 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 8,10 KM, čime je ostvaren pad od -1,82% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 2.927.587,73 KM, što predstavlja 22,54% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 7 kojima se trgovalo u vrijednosti od 2.180.508,45 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 3.753,45 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,45 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Na ovosedmičnom trgovanju zaključen je 1 REPO posao sa hartijom od vrijednosti Telekom Srpske a.d. Banja Luka, ukupne vrijednosti 3.028,47 KM.

Trezorskim zapisima se trgovalo u vrijednosti od 9.981.690,00 KM.

Back To Top