skip to Main Content

Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 50.274.497,63 KM, kroz 161 transakcija.

Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 22.555,20 KM što predstavlja 0,04% od ukupnog ovonedeljnog prometa.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 9.090,18 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,16 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 21.634,54 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 9,87 KM, čime je ostvaren pad od -0,10% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 50.228.129,29 KM, što predstavlja 99,91% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska 3,50% 05/05/22 kojima se trgovalo u vrijednosti od 50.030.000,00 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Projekt a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 3.030,30 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,11 KM, čime je ostvaren rast od 6,73% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Službeno berzansko tržište

Naziv emitenta 1.5.2017. 2.5.2017. 3.5.2017. 4.5.2017. 5.5.2017. Promet
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 11 76,70 76,87 76,93 97.011,49
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 86,60 89,94 89,94 33.648,96
Republika Srpska – stara devizna štednja 5 99,50 99,50 99,50 19.184,60
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 77,25 78,00 78,46 19.068,24
Republika Srpska – stara devizna štednja 7 98,00 97,48 97,48 15.421,98
Telekom Srpske a.d. Banja Luka 1,16 1,17 1,16 9.090,18
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 82,25 82,25 82,25 5.346,25
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 85,00 85,00 85,00 4.250,00
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 0,231 0,231 0,231 4.158,00
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 85,50 85,55 85,55 3.462,98
Elektro Doboj a.d. Doboj 0,33 0,33 0,282 2.820,00
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 90,00 87,30 87,30 611,10
RiTE Gacko a.d. Gacko 0,027 0,027 0,027 427,90
RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik 0,027 0,027 0,025 252,00
Elektrodistribucija a.d. Pale 0,151 0,151 0,151 151,00
Mira a.d. Prijedor 0,44 0,50 0,50 146,50
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 85,36 85,36 85,36 123,69

Fondovi

Naziv emitenta 1.5.2017. 2.5.2017. 3.5.2017. 4.5.2017. 5.5.2017. Promet
ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka 9,78 9,92 9,87 21.634,54
ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka 3,39 3,41 3,41 492,02
ZMIF u preoblikovanju Aktiva invest fond a.d. Banja Luka 1,80 1,80 1,80 194,40
ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina 0,045 0,043 0,043 122,12
ZMIF u preoblikovanju VB fond a.d. Banja Luka 1,32 1,32 1,32 112,12
ZAIF u preoblikovanju BLB – profit a.d. Banja Luka 1,99 1,99 1,99 0,00
ZMIF u preoblikovanju Balkan investment fond a.d. Banja Luka 2,90 2,90 2,90 0,00
ZAIF u preoblikovanju Bors invest fond a.d. Banja Luka 1,20 1,20 1,20 0,00
ZAIF u preoblikovanju Euroinvestment fond a.d. Banja Luka 7,28 7,28 7,28 0,00
AZIF u preoblikovanju Jahorina Koin a.d. Pale 1,01 1,01 1,01 0,00
AZIF u preoblikovanju Polara invest fond a.d. Banja Luka 3,50 3,50 3,50 0,00
ZAIF u preoblikovanju Privrednik invest a.d. Banja Luka 1,40 1,40 1,40 0,00
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina 0,40 0,40 0,40 0,00
ZAIF u preoblikovanju VIB fond a.d. Banja Luka 4,79 4,79 4,79 0,00

Blok poslovi

Back To Top