skip to Main Content
Šarović: Smanjiti Mogućnosti Prevara I Zloupotreba Kod Izvoza Jabuka U Rusiju

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović potvrdio je da je Rusija zbog spornih jabuka izvezenih iz BiH tražila da se kazne prekršioci i eliminišu iz budućih procesa, kao i da se postojeći sistem registara i uslova pod kojim neko može da bude izvoznik podigne na viši nivo.

– Ne smijemo dozvoliti da svako ko proizvodi jabuke i ima žiro-račun izvozi jabuke za Rusiju. Kooperanti će morati biti registrovani kao poljoprivredna gazdinstva i posjedovati svu neophodnu opremu, uključujući i hladnjače. Također, morat će svake godine prijaviti količinu proizvodnje, da se ne bi dogodilo da izvoze jabuke iz Poljske – istakao je Šarović.

Dodao je i da je neophodna veća kontrola uvoznika jabuka u BiH i njihov tok nakon uvoza.

– Ako uspostavimo sistem koji će smanjiti mogućnosti prevara i zloupotreba, to će biti od velikog značaja za kredibilitet naših proizvođača i na taj način ćemo moći da zadržimo postojeća i osiguramo nova tržišta – istakao je Šarović.

Nadležnost u obasti fitosanitarnog nadzora je, naveo je, na nižim nivoima vlasti, odnosno na entitetskim i kantonalnim vlastima.

– Oni vrše nadzor, izdaju fitosanitarne certifikate i prave registre izvoznika. Državni nivo je kontakt tačka za saradnju s Rusijom i lično sam potpisao protokol kojim smo definirali saradnju – pojasnio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u izjavi novinarima u Bijeljini.

Kazao je i da je Republika Srpska povukla prvi potez i s liste izvoznika uklonila firmu za koju se sumnja da je izvezla sporne jabuke u Rusiju.

Potvrdio je i da nije sporan izvoz mesa iz BiH u Tursku te da u 2018. godini postoji šansa za izvoz 10.000 tona, a trenutno je Turska dala dozvolu za 5.000 tona.

Back To Top