skip to Main Content

PITANJE: Da li privatna zdravstvena ordinacija čiji prihod je manji od 50.000,00 KM, može da se prijavi za registraciju za PDV kako bi mogla da izvrši povrat ulaznog PDV-a obračunatog na računima za telefon, struju itd. Ima li na to pravo?

 

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top