skip to Main Content

VLADA FEDERACIJE 690×400

 

Federalna vlada donijela je Odluku da iz ovogodišnjeg Proračuna FBiH za Fond za reformu javne uprave izdvoji 170.000 KM.

Sredstva su namijenjena za realizaciju projekata od zajedničkog interesa za sve razine vlasti u Bosni i Hercegovini, prema proritetima koje na usuglašen prijedlog nadzornih timova za provedbu Revidiranog akcijskog plana 1 i Strategije reforme javne uprave BiH utvrdi Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave.

Vlada FBiH je  također, upoznata s Godišnjim izvješćem o napretku (Praćenje provođenja Revidiranog akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za 2015. godinu, uz utvrđene prioritete za naredno razdoblje po pojedinim reformskim oblastima.

Resorni federalni organi i službe obavezane su aa aktivno učestvuju u definiranju ciljeva i aktivnosti u projektnim zadacima, kako bi bilo osigurano da se projektima koji se financiraju iz Fonda za reformu javne uprave BiH realiziraju najprioritetnije potrebe za konsultantskom i tehničkom podrškom.

Nadležna federalna tijela dužna su da o realiziranim projektima koji su financirani iz Fonda za reformu javne uprave BiH informiraju Vladu Federacije BiH, s naglaskom na postignute učinke.

Federalni ministri zaduženi su da osiguraju održivost završenih projekata financiranih iz Fonda za reformu javne uprave i IPA fonda tako što će provesti dokumente razvijene u sklopu projekata, naročito Program upravnog odlučivanja, Okvir interoperabilnosti, Mapu puta za uvođenje programskog budžetiranja, Okvir kompetencija, komunikacijske strategije i planove, te osiguraju primjenu instrumenata procjene uticaja propisa i drugih instrumenata razvijenih u sklopu projekata.

U svrhu održivosti reforme potrebno je ispoštovati preporuke revizije učinka o temi “Rezultati reforme javne uprave” koju je proveo Ured za reviziju institucija BiH, a koje se odnose na institucije BiH, entitetske i institucije Brčko Distrikta BiH nadležne za provođenje reformskih aktivnosti.

Zaduženi su predstavnici struktura za reformu javne uprave. koji su imenovani uime Vlade FBiH. da daju puni doprinos u aktivnostima pripreme novog strategijskog okvira za reformu javne uprave sukladno odlukama Vijeća ministara BiH, vlada entiteta i Brčko Distrikta BiH, kako bi bili osigurani kvalitetan nastavak reforme javne uprave i približavanje uprave u BiH zahtjevima procesa pristupanja Europskoj uniji i njenim standardima i praksama.

Vlada FBiH traži od Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH da osigura koordinaciju donatora koji, pored donatora Fonda za reforme javne uprave u BiH, sudjeluju u realizaciji projekata.

Federalna vlada danas je upoznata s Godišnjim finansijskim izvještajem fonda za reformu javne uprave za 2015. godinu i, s tim u vezi, zadužila federalne ministre, rukovodioce resornih federalnih organa i službi, kao i koordinatora za reformu javne uprave u FBiH da, u postupku kandidovanja, realizacije praćenja izvršenja i obezbjeđenja održivosti projekata financiranih sredstvima Fonda osiguraju dosljednu prijmjenu zaključaka Vlade FBiH od 9.7.2015. godine.

Vlada je danas razmotrila informaciju o realizovanim aktivnostima u pravcu razvoja novog Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH za period od 2016. do 2020. godine.

Back To Top