skip to Main Content

PITANJE: Grad B. obratio se sa zahtjevom za davanje mišljenja u kontekstu razrješenja državnih službenika. U upitu je naveo da je Zakonom o državnoj službi u Unsko – sanskom kantonu propisano da državnom službeniku prestaje radni odnos u organima državne službe kada navrši 65 godina života i najmanje 20 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života, dok je Zakonom o penzijsko invalidskom osiguranju propisano da pravo na starosnu penziju ima osiguranik koji navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja odnosno najmanje penzijskog staža. S tim u vezi, pitanje se sastoji u tome da li mogu postupiti po odredbama Zakona o PIO kao lex specialis u pogledu lica koja ispunjavaju uslove za starosnu penziju.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top