skip to Main Content

PITANJE: Postupak javne nabavke je započet i ponude su otvorene. U međuvremenu su zbog pandemije coronavirusa rebalansom budžeta znatno smanjena sredstva za nabavke. Može li ugovorni organ poništiti predmetni postupak javne nabavke jer je vrijednost najpovoljnije ponude veća od sredstava koja su odobrena rebalansom budžeta?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top