skip to Main Content

Agencija za javne nabavke BiH pustila je u rad mobilnu aplikaciju za elektronske javne nabavke u BiH „e-Nabavke BiH“ koja je ujedno i jedna od prvih mobilnih aplikacija za elektronske nabavke u regiji.

Mobilna aplikacija omogućava svim korisnicima da u mobilnim uslovima rada imaju puni pristup tržištu javnih nabavki, da putem mobilnog telefona budu obaviješteni o svim prilikama iz oblasti koja ih interesuje, te omogućava komunikaciju ugovornih organa i ponuđača u vezi sa davanjem pojašnjenja za objavljene tenderske dokumentacije.

Mobilna aplikacija predstavlja ekstenziju Portala javnih nabavki (www.ejn.gov.ba) prilagođenu pametnim telefonima i tabletima, a razvijena je za platforme IOS, Android i Windows Phone.

Mobilnu aplikaciju „e-Nabavke BiH“ je moguće preuzeti na slijedećim adresama:

• https://itunes.apple.com/gb/app/e-nabavke/id1366664122?mt=8&ign-mpt=uo%3D2 (iOS)
 https://play.google.com/store/apps/details?id=ba.appimpact.enabavke (Android)
 https://www.microsoft.com/en-us/store/p/e-nabavke/9nhnvnmqt5z0?rtc=1 (Windows)

Svrha aplikacije jeste omogućiti registrovanim i anonimnim korisnicima pretragu baze registrovanih i aktiviranih ugovornih organa i ponuđača, pretragu i preuzimanje svih objavljenih obavještenja u postupcima javnih nabavki. Registovani ponuđači putem ove aplikacije mogu preuzimati tenderske dokumentacije i tražiti pojašnjenja, a ugovorni organi imaju mogućnost odgovarati. Također, moguće je vršiti generisanje i preuzimanje izvještaja o preuzetoj tenderskoj dokumnetaciji i o traženim pojašnjenjima .

U mobilnoj aplikaciji implementiran je i sistem notifikacija tako da sistem ugovorne organe i ponuđače obavještava o određenim aktivnostima koje se dešavaju u sistemu.

Pomoć prilikom imlementacije mobilne aplikacije za sistem javnih nabavki pružilo je Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GiZ).

 

Back To Top