skip to Main Content

Nova “Zbirka pitanja i odgovora iz 2017. godine“, izdanje Privredne štampe d.o.o. Sarajevo sadži oko 700 pitanja i odgovora i službenih mišljenja pojedinih ministarstava i institucija svih nivoa vlasti, od kantonalnih do državnih.

Teme su sistematizovane u više od 20 različitih oblasti iz finansija i prava, kao što su direktni i indirektni porezi, računovodstvo, javne nabavke, radni odnosi, PIO, carine i carinski propisi, stvarno pravo, privredno pravo, obligacioni odnosi, parnični, vanparnični i izvršni postupak, te brojne druge oblasti.

Zbirka je namijenjena računovodstveno-finansijskim djelatnicima i pravnicima u BiH kako bi im olakšala primjenu zakonske regulative pri donošenju važnih poslovnih odluka.

Pitanja iz ovog praktikuma proizašla su iz poslovanja i iskustva privatnih i javnih kompanija, samostalnih preduzetnika, obrtnika, računovodstvenih agencija i drugih fizičkih osoba i pravnih subjekata koji su pretplatnici stručno-informativnog časopisa ZIPS. Odgovore na pitanja dali su finansijski i pravni stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom iz različitih oblasti.

– Ovaj priručnik ima za cilj da olakša primjenu propisa u vrijeme aktuelnih reformi u BiH, sve u funkciji zakonitog i efikasnog postupanja u svakodnevnoj poslovnoj praksi – izjavio je Almir Alispahić, urednik izdanja ZIPS.

Publikacija sadrži prilog “Aktuelna sudska praksa iz građanskog i upravnog prava“ koja obuhvata najaktuelnije odluke Suda BiH, vrhovnih sudova Federacije BiH i Republike Srpske, Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, kantonalnih sudova u FBiH, te okružnih i privrednih sudova u RS-u”.

Također, Zbirka sadrži i bibliografiju objavljenih tekstova u stručnom časopisu ZIPS.

 

 

 

 

Back To Top