skip to Main Content

PITANJE: Gdje je mjesto prometa usluga u slučaju kada obveznik PDV-a pruža savjetodavne usluge Razvojnoj banci Savjeta Evrope sa sjedištem u Parizu?

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top