skip to Main Content

 

Privredna komora Republike Srpske (RS) dostavila je entitetskoj vladi prijedlog mjera poslovne zajednice radi kreiranja povoljnijeg poslovnog ambijenta u RS-u u narednoj godini.

Ukazuju da se prioritetne mjere u velikoj mjeri ponavljaju iz prethodne godine, jer do danas nisu realizovane.

Poslovna zajednica ponovo traži rasterećenje privrede smanjenjem fiskalnih i parafiskalnih nameta.

Putem mjera za smanjenje javne potrošnje zahtijevaju reformu javne uprave, da se plaće vežu za zarade u privredi te maksimalno uključivanje domaćih kapaciteta.

Iz Privredne komore smatraju da je potrebna analiza primjene novog Zakona o radu, ali i usvajanje zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza, uporedo s aktivnostima na donošenju ovog propisa u FBiH.

Zahtijevaju i mjere podrške privredi, sistemsko rješavanje pitanja podsticaja donošenjem Zakona o podsticajima kojim će se definirati vrste i obim podsticaja, uvjeti za dobijanje ove vrste podrške, subjekti koji ostvaruju pravo na podsticaje i automatizovati postupak raspodjele shodno ispunjenim uvjetima.

Poslovna zajednica traži unapređenje rada inspekcijskih i pravosudnih organa te suzbijanje “sive ekonomije” i reformu obrazovnog sistema radi zadovoljavanja realnih potreba prerađivačke industrije i privrede, te usklađivanja i prilagođavanja nastavnih programa s novim tehnologijama i potrebama tržišta rada.

Back To Top