skip to Main Content

U organizaciji Privredne štampe u Sarajevu je jučer održan jednodnevni seminar o temi: „Pravni režim građevinskog, šumskog, poljoprivrednog, zadružnog zemljišta i vodnih dobara“. O problemima u praksi i praktičnim rješenjima u ovoj oblasti govorili su prof. dr. sci. Meliha Povlakić, redovni profesor Pravnog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu i prof. dr. sci. Enes Hašić, redovni profesor Pravnog Fakulteta Univerziteta u Zenici.

Poseban pravni režim (iz razloga važnih javnih interesa) u skladu sa Zakonom o stvarnim pravima FBiH i posebnim zakonima, može da postoji samo na tzv. dobrima od posebnog javnog interesa (opća, javna i dobra od općeg interesa). Zakonom o stvarnim pravima FBiH su samo načelno definirana dobra od javnog interesa, a sva ostala pitanja njihovog režima trebala bi biti uređena posebnim zakonima. Moguće je uočiti da je, od početka primjene Zakona o stvarnim pravima pa do danas, izostala neophodna zakonodavna aktivnost na izmjeni postojećih i donošenju novih zakona, kao i ostalih pratećih i provedbenih propisa vezanih za status i način upravljanja dobrima od posebnog interesa. Izostanak normativnog reguliranja ove izuzetno važne oblasti dovodi u praksi do vrlo ozbiljnih problema vezanih za pravni status i raspolaganje dobrima od općeg interesa.

Cilj seminara bio je da se kroz analizu normativnog okvira i uočenih problema  vezanih za pravni režim građevinskog, šumskog, poljoprivrednog, zadružnog zemljišta i vodnih dobara teorijski i praktično ukaže na moguća rješenja problema, koji vrlo često opterećuju  svakodnevnu praksu svih onih koji primjenjuju pravo u ovoj oblasti.

Zahvaljujemo se svim učesnicima na prisustvu i aktivnom učešću na seminaru.

Back To Top