skip to Main Content

PITANJE: U slučaju da je u ZK izvadku upisano državno vlasništvo i pravo korištenja još deset osoba, posjednik je faktički vlasnik parcele, da li radi uknjižbe 1/1 treba tužiti i općinu kao jedinicu lokalne samouprave ili samo suvlasnike?

 

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top