skip to Main Content

PITANJE: Zakon o notarima je Presudom Ustavnog suda FBiH U-22/16 proglašen neustavnim i u Ustavu FBiH u članu 12. stoji član 12. Odluke Ustavnog suda konačne su i obavezujuće, posebno kada: a) Sud rješava spor u skladu sa članom IV. C. 10. (1). Sve strane u sporu moraju poštovati tu odluku i pridržavati se naredbi Suda izdatih u toku ili na kraju postupka; b) Sud utvrdi da zakon, usvojeni ili predloženi zakon ili drugi propis Federacije ili bilo kojeg kantona ili općine nije u skladu sa ovim ustavom. Taj ili drugi propis neće se primjenjivati, odnosno stupiti na snagu, osim ukoliko se izmijeni na način koji propiše Sud ili ukoliko Sud ne utvrdi prijelazna rješenja, koja ne mogu biti na snazi duže od šest mjeseci. c) Sud odluči o ustavnom pitanju koje mu je predočeno u skladu sa članom IV. C. 10. (3). Odluka Ustavnog suda bit će obavezujuća za sud koji je predočio pitanje u odnosu na postupak tokom kojeg je pitanje pokrenuto i imat će dejstvo utvrđeno pod (b).˝ Koja je svrha da je zakon proglašen neustavnim?

Da li postoji način da se upiše pravo vlasništva na nekretninama na osnovu ugovora koji nisu notarski obrađeni i ovjereni; da li postoji način na koji advokat može pisati ugovor o kupoprodaji i da se na osnovu njega izvrši upis prava vlasništva, ako notar ne ovjeri, a u sudu se i dalje ne vrši ovjeravanje?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top