skip to Main Content

PITANJE: Poreski obveznik je izvršio uvoz materijala od ino dobavlјača, te je prilikom zaprimanja istog utvrđeno da se radi o pogrešnoj isporuci, tj. da uvezeni materijal ne odgovara narudžbi. Poreski obveznik je platio PDV koji mu je obračunat prilikom uvoza robe, nakon čega je iskoristio pravo na odbitak tako plaćenog PDV-a. Naknadno je sa ino dobavlјačem napravlјen dogovor da se predmetna roba vrati. Na koji način poreski obveznik da postupi prilikom vraćanja robe, sa stanovišta Zakona o PDV-u?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top