skip to Main Content

Dom Sindikata RSa DR

 

Okvirni kolektivni ugovor za oblast komunalne privrede u Federaciji BiH potpisan je juče u Sarajevu, a predstavlja uputstvo kako će kantoni postupati u daljim pregovorima za zaključenje pojedinačnih granskih kolektivnih ugovora.

– Mišljenja smo da su ispoštovani svi principi kolektivnog pregovaranja bitni za svaki budući dijalog poslodavca i sindikata – izjavila je Feni Maja Imamović, koja je učestvovala u pregovaračkom procesu kao posmatrač  uime Vlade FBiH.

Potpisnici Ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u komunalnoj privredi za teritoriju FBiH su Adem Šerak, uime Samostalnog sindikata radnika komunalne privrede u FBiH, i Selim Babić, uime Udruženja poslodavaca u oblasti komunalne privrede FBiH.

– U dobroj vjeri i namjeri urađen je Kolektivni ugovor. Prvi put imamo drugačiju situaciju, gdje je Opći kolektivni ugovor za Federaciju dao mogućnost da osnivači komunalnih preduzeća na lokalnim razinama sa sindikatima i poslodavcima uređuju prava radnika – kazao je Babić.

Posljednjih godina, naglasio je, vlada korektan odnos  poslodavaca i sindikata komunalne privrede.

– Ovo je za nas sretan dan jer smo  potpisivanjem Okvirnog ugovora stvorili predispoziciju da na nižim nivoima reprezentativni sindikati mogu i trebaju da pregovaraju na osnovu ovog ugovora, u kantonima i općinama – istakao je Šerak.

Back To Top