skip to Main Content

Privredna komora FBiH i Bit Alijansa potpisivanjem memoranduma o međusobnoj saradnji najavili zajedničke buduće aktivnosti i incijative.  Memorandum su potpisali predsjednik Privredne komore FBiH, Mirsad Jašarspahić i generalni menadžer Bit Alijanse.

Privredna komora FBiH i Bit Alijansa su potpisanim memorandumom najavili da će u duhu najbolje zajedničke saradnje, međusobno sarađivati u oblastima svojih djelatnosti koje su u obostranom interesu i u interesu jačanja i razvoja informacionog društva u BiH.

Privredna komora FBiH obavlja brojne značajne aktivnosti među kojima su održavanje partnerskih odnosa sa organima izvršne vlasti i uprave na nivou Federacije BiH, unapređenju privrede i preduzetništva, promociji privrede Federacije BiH, pružanju stručnih konsalting usluga članovima i kantonalnim komorama u pripremama za izradu projekata, kao i mnoge druge.

-Privredna komora Federacije BiH kao zvanična asocijacija privrednika u Federaciji BiH kroz svoje udruženje iz IT sektora pruža podršku kompanijama, iz ove vrlo potentne oblasti u BiH u kojoj sve veći broj  mladih obrazovanih ljudi kroz softverski inženjering, te dovodi BiH i sliku o njoj na jedan veći nivo. Zajedno sa partnerima, kao što je u ovom slučaju Bit Alijansa, ćemo raditi na prilagođavanju obrazovnog sektora realnim potrebama, promociji IT kompanija i približavanju njihovih usluga domaćem i stranom tržištu – izjavio je predsjednik Jašarspahić.

Back To Top