skip to Main Content

PITANJE: Da li obveznik PDV-a – prodavac poljoprivrednog zemljišta koji je sa posrednikom, takođe obveznikom PDV-a, zaključio ugovor o posredovanju kojim se, između ostalog obveznik PDV-a – posrednik obavezao da će nastojati naći i dovesti u vezu sa obveznikom PDV-a – nalagodavcem lice koje bi sa njim pregovaralo o zaključenju ugovora o prodaji poljoprivrednog zemljišta, ima pravo da PDV obračunat za promet usluge posredovanja odbije kao ulazni PDV?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top