skip to Main Content

PITANJE: Poslodavac je još u toku postupka proglašenja tehnološkog viška radnika zbog reorganizacije d.o.o., raspisao oglas za prijem radnika upravo za ona radna mjesta za koje je dat otkaz i sa istim radnikom koji je bio tehnološki višak na listi tehnološkog viška radnika. Nakon što je lista postala konačna zaključuje ugovor o radu na određeno, a u periodu od šest mjeseci raspiše još dva oglasa za prijem radnika upravo za ona radna mjesta za koje je kao tehnološkom višku radnika prestao ugovor o radu i prima na određeno vrijeme radnike kojima je prestao ugovor o radu na isto radno mjesto. Da li se ovakvo ponašanje poslodavca može smatrati kao davanje nezakonitog otkaza radnicima kao tehnološkom višku, a sve u situaciji kada sa radnicima ponovo zaključuje ugovore na određeno za isto radno mjesto i te ugovore produžava na mjesec, dva ili tri. Da li su ti radnici mogli biti proglašeni tehnološkim viškom radnika?

 

ODGOVOR:

PITANJE: Poslodavac je još u toku postupka proglašenja tehnološkog viška radnika zbog reorganizacije d.o.o., raspisao oglas za prijem radnika upravo za ona radna mjesta za koje je dat otkaz i sa istim radnikom koji je bio tehnološki višak na listi tehnološkog viška radnika. Nakon što je lista postala konačna zaključuje ugovor o radu na određeno, a u periodu od šest mjeseci raspiše još dva oglasa za prijem radnika upravo za ona radna mjesta za koje je kao tehnološkom višku radnika prestao ugovor o radu i prima na određeno vrijeme radnike kojima je prestao ugovor o radu na isto radno mjesto. Da li se ovakvo ponašanje poslodavca može smatrati kao davanje nezakonitog otkaza radnicima kao tehnološkom višku, a sve u situaciji kada sa radnicima ponovo zaključuje ugovore na određeno za isto radno mjesto i te ugovore produžava na mjesec, dva ili tri. Da li su ti radnici mogli biti proglašeni tehnološkim viškom radnika?

 

ODGOVOR: Članom 96. st. 1. tč. a.  Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br.  26/16, 89/18 i 23/20 Odluka Ustavnog suda FBiH) propisano je da poslodavac može otkazati radniku ugovor o radu, uz propisani otkazni rok, ako je takav otkaz opravdan iz ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga.

U konkretnom pitanju evidentno je da se radilo o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu. Prema odredbi člana 102. Zakona o radu, u slučaju spora zbog otkaza ugovora o radu, na poslodavcu je teret dokazivanja postojanja opravdanog razloga za otkaz ugovora o radu u smislu člana 96. stav 1. tač. a. i b. i člana 97. st. 1. i 2. ovog zakona. Kada poslodavac otkaže ugovor o radu iz poslovno uvjetovnih razloga, tada je na poslodavcu teret dokaza da su postojalni opravdani razlozi za otkaz ugovora o radu.

Slijedom navedenog, a imajući u vidu činjenicu da se sa radnicima ponovo zaključuju ugovori na određeno za isto radno mjesto i te ugovore produžava na mjesec, dva ili tri i da li su ti radnici proglašeni tehnološkim viškom radnika u slučaju spora poslodavac je dužan dokazati opravdan razlog za takav otkaz ugovora o radu.

Članom 96. st. 1. tč. a.  Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br.  26/16, 89/18 i 23/20 Odluka Ustavnog suda FBiH) propisano je da poslodavac može otkazati radniku ugovor o radu, uz propisani otkazni rok, ako je takav otkaz opravdan iz ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga.

U konkretnom pitanju evidentno je da se radilo o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu. Prema odredbi člana 102. Zakona o radu, u slučaju spora zbog otkaza ugovora o radu, na poslodavcu je teret dokazivanja postojanja opravdanog razloga za otkaz ugovora o radu u smislu člana 96. stav 1. tač. a. i b. i člana 97. st. 1. i 2. ovog zakona. Kada poslodavac otkaže ugovor o radu iz poslovno uvjetovnih razloga, tada je na poslodavcu teret dokaza da su postojalni opravdani razlozi za otkaz ugovora o radu.

Slijedom navedenog, a imajući u vidu činjenicu da se sa radnicima ponovo zaključuju ugovori na određeno za isto radno mjesto i te ugovore produžava na mjesec, dva ili tri i da li su ti radnici proglašeni tehnološkim viškom radnika u slučaju spora poslodavac je dužan dokazati opravdan razlog za takav otkaz ugovora o radu.[/restrict] Časopis ZIPS

Back To Top