skip to Main Content

PITANJE: Poreski obveznik, čija je osnovna djelatnost obuka kandidata za upravljanje motornim vozilo, a koji je registrovan za PDV kod Uprave za indirektno oporezivanje u mjesecu septembru 2018. godine namjerava da prometuje putničko vozilo koje je koristio za obuku kandidata, a koje je nabavio  u 2016. godini. S obzirom da je vozilo nabavio u periodu u kojem  nije bio registrovan kao poreski obveznik po osnovu PDV-a, to nije mogao ostvariti pravo na odbitak ulaznog poreza iskazanog na fakturi dobavljača za nabavku vozila. Da li poreski obveznik prilikom prometa tog vozila treba obračunati PDV?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top