skip to Main Content

PITANJE: Da li je poreski obveznik – rezident Federacije BiH koji ima podružnicu u Republici Hrvatskoj, dužan podnijeti prijavu poreza na dobit za ovu podružnicu?

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top