skip to Main Content

PITANJE: Da li poslodavac koji ima poslovnu jedinicu izvan sjedišta, kojoj je dodijeljen identifikacioni broj u skladu sa Pravilnikom o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije BiH, te ima prijavljene zaposlenike u toj poslovnoj jedinici, za plaćanje doprinosa i poreza na dohodak za zaposlenike iste poslovne jedinice, treba:

  • – vršiti posebno plaćanja sa unosom identifikacionog broja poslovne jedinice na uplatnici, te podnositi posebno specifikacije o uplati doprinosa i poreza na dohodak za tu poslovnu jedinicu;
  • – plaćanje vršiti unosom glavnog identifikacionog broja sjedišta poslodavca i predavati jednu zbirnu specifikaciju o uplati doprinosa i poreza za sve zaposlenike?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top